Vill du lära dig mer om digital teknik? Bygg en art-bot med Inicio under Järvaveckan!

Eftersom grundtanken med Järvaveckan är att minska avståndet mellan makthavare och medborgare ger Inicio alla som vill förstå mer om digital teknik och varför det är en viktig kompetens i framtidens smarta samhällen tillfälle att bygga en enkel robot med hjälp av våra mentorer i samarbete med KTH.

Inicio är på plats i tre dagar under Järvaveckan, den 9, 10 och 13 juni med ett mobilt Mentorspace, ett koncept där kunskapsdelning och gemensamt lärande är det centrala. Vi välkomnar alla åldrar, med eller utan tidigare kunskap om teknik eller elektronik att prata med oss och våga prova på att göra en art-bot. Det brukar vara lika roligt för 8-åringar som 80-åringar!

Den 9 juni är temat Jämlikhet och Jämställdhet – en fråga som Inicio arbetar särskilt med då det fortfarande är färre tjejer och kvinnor som utbildar sig och arbetar med naturvetenskap och teknik. Varje år anordnar Inicio en heldag för unga tjejer, Girls in ICT Day, där ett hundratal deltagare får träffa kvinnliga förebilder och startups eller storföretag samt praktiskt bygga en egen applikation.

Den 10 juni är temat Hälsa och Omsorg. Under våren 2018 har Inicio utvecklat ett par nya kit för praktiska teknikworkshops med inriktning mot hälsa. I april fick närmare 300 skolelever bygga puls- och andnings-mätare på mässan Scandinavian Electronics Event arrangerat av Svensk Elektronik och Smartare Elektroniksystem. Inicio arbetar alltid i nära samverkan med företag och organisationer för att introducera unga till olika utbildningsvägar och yrkesval.

Den 13 juni är temat Skola och utbildning vilket är centralt för Inicio. Vi erbjuder skolor och andra lärandemiljöer metoder och mentorskap för att integrera digital kompetens och digitalt lärande i läroplaner och kursprogram. Förutom att utveckla egna pedagogiska teknik-paket som kan byggas ut och anpassas till olika kunskapsmål så har Inicio också börjat utveckla analys- och mätmetoder om hur lärandet sker och vilken effekt det ger. Vi hoppas träffa även många lärare och skolutvecklare denna dag men alla är välkomna att prata utbildning och digital kompetens med oss!

Läs mer om Järvaveckan på www.jarvaveckan.se