Press Kit

You can find our logo in different formats here. For media requests, please contact Mikaela Illanes, mikaela@meetinicio.org

Kort Sammanfattning

Inicio är en ideell organisation som tillhandahåller praktiska, teknik-fokuserade workshops för tonåringar. Dessa workshops är utformade för att utrusta deltagarna med "21st century skills", som kritiskt tänkande, kreativitet, samarbete, kommunikation och teknikkompetens. Inicios evenemang körs med hjälp av vårt nätverk av mentorer som består av svenska och utländska universitetsstudenter. Dessa studenter tillhandahåller sina tekniska kunskaper, bidrar med andra perspektiv och kulturer och fungera som förebilder.

Short Description

Inicio is a non-profit organisation that provides hands-on, technology focused workshops for teenagers. These workshops are designed to equip participants with 21st century skills, like critical thinking, creativity, collaboration, communication, and technology literacy. Inicio’s events are run with the help of our network of mentors that are comprised of Swedish and foreign undergraduate and masters students. These students provide their technical knowledge,contribute other perspectives and cultures, and can serve as role models.